Fundusze ETF na GPW

Dla większości użytkowników giełda kojarzona jest z papierami wartościowymi w postaci akcji. Inwestowanie na giełdzie oznacza śledzenie kursów wielu spółek, pieczołowitą analizę na wielu płaszczyznach, oraz śledzenie wykresów i informacji o wielu podmiotach. Dla mniej zaawansowanych inwestorów zostały stworzone pochodne instrumenty finansowe. Jednym z takich instrumentów są ETF.

Czym są ETF?

Exchange Traded Fund, jak brzmi pełna nazwa funduszu, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego, a nie poszczególnych akcji. ETFy notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje. Jednak ich natura powoduje, że wahania wartości ETFów są bardziej stabilne i mniej podatne na zmiany indeksów poszczególnych spółek. Nawet większy spadek jednego z aktywów jest niwelowany wzrostami na innych akcjach. ETFy notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje i tak jak one podlegają regulacji przez dyrektywy unijne i prawo krajowe. Główne cechy to między innymi przejrzysta strategia inwestycyjna, płynność, łatwość dostępu oraz bardzo często niskie oplaty za zarządzanie.

Inwestowanie w ETFy na Giełdzie Papierów Wartościowych

Instrumentami tymi można handlować na każdej giełdzie papierów wartościowych NSDAQ, DAX, SP50 i innych. Dla polskiego inwestora najlepiej wybrać ETF na WIG20. Obecnie GPW prowadzi 11 funduszy: ETFBTBSP, ETFDAX, ETFSP500, ETFBW20TR, ETFBM40TR, ETFBW20ST, ETFBW20LV, ETFBNDXPL, ETFBSPXPL, ETFBWTECH, ETFBS80TR.

Pierwszymi notowanymi na GPW były fundusze skierowane na S&P500 czyli indeks giełdowy w skład którego wchodzi 500 (głównie amerykańskich) przedsiębiorstw o największej kapitalizacji, notowanych na New York Stock Exchange i NASDAQ (ETFSP500) oraz na indeks DAX (ETFDAX), który jest największym indeksem pod względem udziału w obrotach i kapitalizacji spółek notowanych na giełdzie we Frankfurcie nad Menem. Fundusze te są obecne od ponad 10 lat. Ich debiut miał miejsce w maju 2011r., więc potwierdza to ich stabilność oraz atrakcyjność.

Kolejnymi powstałymi w 2019 roku funduszami były ETF-y na WIG20TR, WIG40TR oraz WIG20short.

WIG20short to pochodny do WIG20 indeks odzwierciedlający zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do samego WIG20.

Pozostałe fundusze są młodsze i istnieją od około 2 lat.

Czy zaczynać inwestowanie w ETF na GPW?

Zastanówmy się czy polska giełda jest dobrym miejscem na rozpoczęcie inwestycji w ETFy. Najważniejszym argumentem jest liczba funduszy. Jak wspomniano wyżej, na GPW mamy tylko 11 funduszy. Ich niewielka liczba pozwala nam lepiej zorientować się co mają nam do zaoferowania. Na giełdach zagranicznych notowanych może być setki, a nawet więcej produktów indeksowych. Na niemieckiej giełdzie DAX występuje ponad 2000 produktów.

ETF-y notowane na GPW są droższe w porównaniu do stawek europejskich. Jest to wynik mniejszego rynku. Zarządzane aktywa na GPW są o wiele mniejsze w porównaniu z aktywami na giełdach zagranicznych. Trzeba zaznaczyć, że mimo tego opłata za zarządzanie w przypadku funduszy ETF jest wielokrotnie niższa niż w przypadku zwykłych funduszy inwestycyjnych, ponieważ ETF-y są funduszami pasywnymi i nie mają na celu wygenerowania wyższej niż indeks stopy zwrotu. ETF-y nie będą miały wyższej stopy zwrotu niż indeks z uwagi na wcześniejszy tracking error i opłaty za zarządzanie. Wyjątkiem są ETF-y na S&P500 i na DAX, gdzie poprzez silną korelację z kursem złotego, wynik ETF może znacząco „pobić” benchmark.

Niższe opłaty transakcyjne oraz brak przewalutowania rekompensuje wydatki ponoszone na zarządzanie funduszem.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułJaki bank jest pewny?
Następny artykułCzy Unity jest za darmo?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here