Rodzaje umów zawierane pomiędzy wykonawcą i zamawiającym w procesie inwestycyjnym

0
189

Podczas realizacji każdej inwestycji należy przestrzegać reguł określonych przez różnego typu normy, przepisy prawa oraz warunki techniczne. Zasady te nakładają ograniczenia i pomagają zbudować płaszczyznę do porozumienia pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Obie strony muszą mieć szeroką wiedzę wyniesioną z etapu kształcenia zawodowego, a także uzyskać nowe doświadczenia i umiejętności w trakcie udziału w procesie inwestycyjnym. Dzięki temu możliwe jest sprawne zarządzanie zaplanowanymi pracami. Zamawiającego z wykonawcą mogą jednak łączyć różnego typu umowy. Co warto wiedzieć o najczęściej stosowanych rozwiązaniach w tym zakresie?

Relacje między stronami inwestycji

Każda inwestycja wymaga określenia relacji pomiędzy wykonawcą i zamawiającym. W szczególności należy ustalić sposoby komunikacji, wzajemne zasady dotyczące tworzenia rozliczeń oraz zakres ponoszonej odpowiedzialności. Jednym z popularnych rozwiązań jest formuła EPC. Jest to skrót od angielskich słów Engineering, Procurement i Construction. Oznacza przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez generalnego wykonawcę i dostarczenie gotowego obiektu inwestorowi.

Korzyści z formuły inwestycyjnej EPC

Formuła EPC ma wiele korzyści dla zamawiającego. W tym modelu współpracy od początku całego procesu znane są koszty realizacji projektu. To samo dotyczy terminów wykonania poszczególnych etapów prac. Wykonawca może kontrolować inwestycję, co pozwala na skuteczną komunikację pomiędzy różnymi zespołami pracowników oraz skuteczną koordynację działań. Dodatkowo wykonawca udziela gwarancji na powstający obiekt, co zabezpiecza inwestora przed ewentualnymi problemami, zwłaszcza podczas wstępnego okresu eksploatacji.

Współpraca w ramach formuły EPCM

Drugim sposobem na współpracę jest formuła EPCM. Nazwa ta pochodzi od angielskich słów Engineering, Procurement, Construction i Management. Podstawową różnicą w stosunku do formuły EPC jest inny zakres odpowiedzialności ponoszonej przez zamawiającego i wykonawcę. W pierwszym przypadku całą odpowiedzialność ponosi wykonawca. W ramach formuły EPCM większą odpowiedzialność za realizację prac ma zamawiający. W skrócie można powiedzieć, że jest to forma współpracy, gdzie wykonawca jest podmiotem nadzorującym i kontroluje prace przygotowawcze oraz realizację procesu inwestycyjnego. Natomiast zatrudnianie wykonawców różnych etapów prac należy do czynności podejmowanych wspólnie przez obie strony umowy.

Z powyższych względów podejmując się realizacji inwestycji w ramach formuły EPC lub EPCM należy znaleźć odpowiedzialnego partnera, który jest w stanie bez przeszkód zrealizować powierzone zadania. Dzięki temu możemy mieć gwarancję, że wszystkie etapy niezbędnych prac zostaną wykonane należycie, terminowo i przy zachowaniu założonych parametrów technicznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here