Rafinacja oleju spożywczego

Bary i restauracje zużywają ogromne ilości olejów roślinnych. Zużyta frytura powinna zostać zutylizowana w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu. Olej wylany do kanalizacji utrudnia procesy oczyszczania ścieków, a poza tym taka  metoda pozbywania się tłustego problemu jest niezgodna z prawem. Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, podmioty wytwarzające zużyty olej powinny oddawać go do utylizacji wyspecjalizowanym firmom, posiadającym  niezbędne pozwolenia na transport oraz przetwórstwo zużytego oleju. Na czym polega utylizacja zużytych tłuszczów roślinnych z barów i restauracji?

Utylizacja oleju spożywczego – jak zorganizować?

Restauracje oraz bary, zwłaszcza te oferujące potrawy smażone w głębokim oleju, wytwarzają rocznie hektolitry zużytego tłuszczu. Recykling we własnym zakresie, polegający na rafinacji zużytego tłuszczu, w warunkach  firm gastronomicznych jest nieopłacalny i kłopotliwy. Aby pozostać w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz w trosce o środowisko naturalne, najlepszym rozwiązaniem jest podpisanie umowy na odbiór zużytego oleju z przedsiębiorstwem specjalizującym się w recyklingu tłuszczów. To bardzo wygodne rozwiązanie. Specjalistyczne firny zajmujące się utylizacją olejów posiadać powinny wszelkie niezbędne pozwolenia, a podczas odbioru oleju wystawiać Kartę Odbioru Odpadu. Stanowi to gwarancję, że zużyty olej zostanie zutylizowany w bezpieczny, prawidłowy sposób.

Firmy odbierające olej zapewniają barom i restauracjom odpowiednie pojemniki do jego przechowywania. Harmonogram odbioru można ustalić w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb restauracji i ilości zużywanego oleju. Wiele firm utylizujących to podmioty trudniące się skupem olejów roślinnych po smażeniu, a to oznacza, że właściciel restauracji nie tylko legalnie pozbywa się problemu zanieczyszczeń, ale również jest w stanie odzyskać część środków. To rozwiązanie korzystne dla wszystkich – firmy, zajmującej się recyklingiem, restauratora oraz oczywiście środowiska naturalnego!

Rafinacja zużytego oleju – na czym polega?

Olej zużyty w restauracji do smażenia potraw, może zostać poddany procesowi rafinacji. Dzięki temu możliwe będzie jego ponowne wykorzystanie do różnych celów. Na czym polega rafinacja zużytego oleju?

Proces rafinacji zużytego oleju z restauracji obejmuje kilka etapów, takich jak:

  • Usuwanie fosfolipidów, pozostałości węglowodanów, białek i metali,
  • Standaryzacja pH ( zobojętnianie chemicznego oleju),
  • Usunięcie mydeł oraz wody,
  • Usuwanie pigmentów, barwnych związków starki czy produktów oksydacji kwasów tłuszczowych w procesie bielenia, a następnie filtracji, usuwającej stałe pozostałości środków wykorzystywanych do bielenia.

Dzięki poddaniu zużytego oleju takim działaniom, możliwe jest jego dalsze przetwarzanie i wtórne wykorzystanie. Warto dowiedzieć się więcej o firmowym odbiorze zużytego oleju. Odbiór zużytego oleju Trafinoil.pl – sprawdź ofertę.

Recykling oleju z restauracji – jak go ponownie wykorzystać?

Poddany rafinacji zużyty olej posmażalniczy znajduje zastosowanie jako materiał opałowy oraz może stanowić domieszkę do olejów mineralnych do pieców centralnego ogrzewania. Produkt rafinacji nadaje się również jako paliwo do niektórych typów silników wysokoprężnych czy generatorów prądu.  Olej taki może też zostać wykorzystany w produkcji biopaliw. To jednak nie wszystkie możliwości.  Produkt prawidłowo przeprowadzonej rafinacji stanowi substrat dla produkcji tworzyw sztucznych (np. na pokrycia dachowe).

Podsumowując – zgodna z prawem utylizacja zużytych olejów z restauracji, nie tylko chroni środowisko i pozwala odzyskać restauratorom część środków wydanych na oleje do smażenia, ale również, dzięki rafinacji i recyklingowi, stwarza możliwość ich ponownego wykorzystania dla różnorodnych celów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here